Quy định hoàn / đổi vé

Quy định hoàn đổi vé của Vietnam Airlines
(Bảng giá hoàn/hủy/đổi có thể thay đổi theo chính sách của hãng. Chi tiết từng trường hợp cụ thể vui lòng liên hệ với An Nhiên Gia Lai)
Trước khi hoàn vé, bạn cần kiểm tra thử xem vé máy bay mình đang sở hữu có được phép hoàn vé hay không. Hầu hết vé máy bay khuyến mãi sẽ không được phép hoàn vé. Dưới đây là quy định hoàn đổi vé của hãng hàng không Vietnam Airlines:

Bảng phí áp dụng hoàn đổi vé của Vietnam Airlines

Loại giá vé máy bay Hạng đặt chỗ Thay đổi Hoàn vé Chọn chỗ khi mua vé
Thương gia linh hoạt J,C Miễn phí – Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND

– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND (riêng giai đoạn Tết nguyên đán phí 600.000VND)

Không được chọn chỗ
Thương gia tiết kiệm D,I Thu phí 300.000VND Thu phí 300.000VND Không được chọn chỗ
Phổ thông linh hoạt Y,B,M,S Miễn phí, trừ giai đoạn Tết nguyên đán:

– Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, phí 300.000VND
– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, phí 600.000VND

– Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND

– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND (riêng giai đoạn Tết nguyên đán phí 600.000VND)

Không được chọn chỗ
Phổ thông tiêu chuẩn K,L,Q,N,R,T Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND
Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 600.000VND
Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND
Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 600.000VND
Không được chọn chỗ
Phổ thông tiết kiệm A,E,P Không được phép Không được phép Không được chọn chỗ

Điều kiện giá vé chung:

1. Từ 01/04/2018: giá vé trẻ em từ 2 đên 12 tuổi: bằng 90% giá vé người lớn.

2. Kết hợp giá: Các loại giá vé được phép kết hợp với nhau. Điều kiện chặt nhất được áp dụng.

3. Thay đổi – Hoàn vé:

4. Phí thay đổi:

Các điều kiện trên đây là điều kiện chung, điều kiện cụ thể của từng mức giá có thể khác biệt với điều kiện chung được công bố ở đây. Vui lòng đọc kỹ điều kiện cụ thể của giá vé được thông báo khi khách hàng mua vé.

Đối tác hàng không