Trình UNESCO hồ sơ quốc gia “Di...

Trình UNESCO hồ sơ quốc gia Di sản Văn hóa Mo Mường - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Niềm – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban xây dựng hồ sơ quốc gia “Di sản Văn hóa Mo Mường” – cho biết sắp tới sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về chủ đề “Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới”.

Trình UNESCO hồ sơ quốc gia Di sản Văn hóa Mo Mường - Ảnh 1.

Trình diễn chiêng Mường – một trong những hoạt động của phần hội trong nghi lễ Mo Mường (Ảnh: TƯ LIỆU)

Ban xây dựng hồ sơ quốc gia sẽ tiếp tục sưu tầm, thu thanh, ghi hình về “Di sản Văn hóa Mo Mường” tại các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk và TP Hà Nội; viết hồ sơ khoa học và làm hậu kỳ các phim tư liệu, tổ chức thẩm định hồ sơ… Đây là những dữ liệu và cơ sở quan trọng để đệ trình UNESCO công nhận “Di sản Văn hóa Mo Mường”, và được ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

9 views23/12/2022
Print
Bình luận
AI Chatbot Avatar