Quy phong pháo hoa giá..

𝑫𝒂𝒏𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒂𝒏 𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓 𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍

Ngày : 𝟐𝟒/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 : 02 x DBL view pháo hoa

Ngày : 𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 : 08 x DBL view pháo hoa

Chỉ với #1xxx k/phòng

❤️❤️ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦:
✔ 1 đêm nghỉ hạng Superior view Pháo Hoa
✔ Miễn phí 1 bé dưới 6 tuổi
✔ Miễn phí buffet sáng
✔ Miễn phí sử dụng hồ bơi và các tiện ích khách sạn

5/5 (1 Review)
344 Lượt xem /

Liên hệ đặt vé, đặt xe và đặt tour du lịch

Hãy liên hệ chúng tôi để đặt vé và book tour du lịch ngay hôm nay!